Profil kancelárie

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o., je trnavskou advokátskou kanceláriou so sídlom na ulici Hornopotočnej 1, v novopostavenej polyfunkčnej budove ,,U kráľa Ľudovíta“, s lokalizáciou v samotnom historickom jadre a v tesnej blízkosti Trojičného námestia.
Advokátska kancelária poskytuje právne služby klientom na celom území Slovenskej republiky so špecializáciou na trestné právo.

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o., zastupuje klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajuje klientov v trestnom konaní, poskytuje právne rady a spisuje listiny o právnych úkonoch, vyhotovuje právne rozbory, spravuje majetok klientov a poskytuje ďalšie formy právneho poradenstva a právnej pomoci vykonávané sústavne a za odmenu.

Advokátska kancelária poskytuje služby v slovenskom, nemeckom a anglickom jazyku.

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o. je poistená pre prípad zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť pri výkone advokácie, na poistnú sumu 3 000 000 EUR.

Spoznajte náš tím

Tím advokátskej kancelárie EQUIDEM je tvorený skúsenými právnikmi a má všetky predpoklady k tomu, aby mohol svojim klientom poskytovať prvotriedne a komplexné služby.

JUDr. Ing. Dušan GRMAN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN

nar. 1975, advokát a člen SAK
JUDr. Robert KESSLER

JUDr. Robert KESSLER

nar. 1966, advokát a člen SAK