Slide background

ZEP

Advokátska kancelária EQUIDEM využíva digitalizáciu prostredníctvom zaručeného elektronického podpisu (ZEP)

Online

Ak máte problém, môžete nás kontaktovať aj prostredníctvom e-mailu : ak@equidem.sk Služba je spravidla spoplatnená.

FAQ

V tejto sekcii nájdete odpovede na často kladené otázky (frequently asked questions) týkajúce sa výkonu advokácie v praxi.

O nás

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o., je trnavskou advokátskou kanceláriou

so sídlom na ulici Hornopotočnej 1, v novopostavenej polyfunkčnej budove ,,U kráľa Ľudovíta“ s lokalizáciou v samotnom historickom jadre a v tesnej blízkosti Trojičného námestia.
Advokátska kancelária poskytuje právne služby klientom na celom území Slovenskej republiky so špecializáciou na trestné právo.
.

 • Zodpovednosť a garancia

  Zodpovedáme a garantujem čo najvyššiu mieru našej angažovanosti pri riešení jednotlivých právnych úkonov

 • Neustále zvyšovanie vzdelania

  Našim zákazníkom poskytujeme kvalitné právne služby, preto neustále dbáme o zvyšovanie odborných vedomostí

 • Spoľahlivosť a dôveryhodnosť

  Pri voľbe najvhodnejšieho a najefektívnejšieho riešenia nielen po právnej ale aj ekonomickej stránke.

 • Individuálny prístup

  Je nevyhnutnosťou pre správnu identifikáciu potrieb klienta.

Ponúkané služby

V rámci poskytovaných služieb ponúkame našim klientom najmä právne zastúpenie v konaniach pred súdmi, notárskymi úradmi, exekútorskými úradmi, štátnymi orgánmi, alebo inými orgánmi verejnej moci, vypracovanie zmlúv, dohôd alebo iných dvojstranných právnych úkonov, vypracovanie žalôb, návrhov, odvolaní, sťažností, alebo iných jednostranných právnych úkonov, právne poradenstvo fyzickým a právnickým osobám osobne, telefonicky alebo emailom ako aj ďalšie právne služby podľa potrieb a požiadaviek klientov.

JUDr. Ing. Dušan GRMAN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN

nar. 1975, advokát a člen SAK

- ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
- absolvoval rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Univerzity PJŠ v Košiciach

JUDr. Robert KESSLER

JUDr. Robert KESSLER

nar. 1966, advokát a člen SAK

- ukončil právnické vzdelanie na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity
- absolvoval rigoróznu skúšku na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity