Dedičské právo

  • poradenstvo v oblasti dedičského práva
  • vypracovanie závetu, vypracovanie listiny o vydedení,
  • zastupovanie v súdnom konaní o neplatnosť závetu a neplatnosť vydedenia
  • zastupovanie v súdnom konaní o zaradení aktív a pasív do dedičstva
  • vypracovanie dohôd medzi dedičmi
  • ochrana oprávneného dediča – zastupovanie v konaní
  • zastupovanie v dedičskom konaní pred notárom
  • zastupovanie v súdnych konaniach v dedičských sporoch