Je pravdou, že advokát dokáže vybaviť všetko ?

Nie je. Advokát nedokáže žiadnym legálnym spôsobom vybaviť to, čo zákon nepripúšťa. Súčasne advokát nikdy nedokáže vybaviť to, čo závisí od preukázania skutočnosti, ktorú v dôsledku dôkaznej núdze alebo nedostupnosti dôkazu je objektívne nemožné dokázať. Výška odmeny pri zastupovaní klienta by mala byť pre advokáta úplne irelevantná.

Advokát má zákonnú povinnosť zastupovať každého svojho klienta s rovnakou svedomitosťou a starostlivosťou, a to bez ohľadu na jeho lukratívnosť. Ak medzi potenciálnym klientom a advokátom nedôjde k dohode o odmene advokáta, nakoľko obe strany majú rozdielne predstavy o jej výške, advokát je povinný vec neprevziať. Je absolútne neprípustné poskytovať právne služby v rozdielnej kvalite v závislosti od výšky dohodnutej odmeny. V prípade prevzatia zastúpenia na základe plnomocenstva alebo na základe ustanovenia súdom sa teda advokát veci každého svojho klienta musí venovať rovnako a na ekonomický prospech zo zastupovania ani v podvedomí neprihliadať.

V tejto súvislosti treba dodať, že advokát je kompetentný výlučne na riešenie právnych problémov a presadenie právnych záujmov. Od advokáta preto nemožno očakávať, že bude súčasne akýmsi inžinierom ľudských duší, alebo že bude schopný vyriešiť problémy aj v iných ako právnych vzťahoch.

Kontaktujte nás

TELEFÓN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN +421 905 326278,
JUDr. Robert KESSLER +421 905 539474

E-MAIL

FAX

+421 33 2933374

ADRESA

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o. ,
Hornopotočná 1
budova „U kráľa Ľudovíta“
917 01 Trnava
Slovenská Republika

IČO: 36 869 031
DIČ: 2023074713
IČ DPH: SK 2023074713

Možnosť parkovania v podzemnej garáži priamo v budove sídla advokátskej kancelárie.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.