Mám kontaktovať advokáta?

Advokát ako nezávislý odborník v zmysle zákona, povinný pri výkone advokácie chrániť a presadzovať práva a záujmy klienta a riadiť sa jeho pokynmi, to všetko s odbornou starostlivosťou pri zachovaní mlčanlivosti, je užitočným pomocníkom pri uplatňovaní ústavného práva fyzických osôb na obhajobu a ochranu ostatných práv a záujmov klientov v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, so zákonmi a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

Advokát vám môže svojími znalosťami a poskytnutou službou pomôcť ako v prípade sporového konania, tak aj v prípade nesporového konania. Potrebu využitia služieb advokáta pociťujú klienti aj v prípadoch, kedy stoja pred dôležitým rozhodnutím a nie sú si istí svojim právnym postavením. V nadväznosti na uvedené, vie advokát poskytnúť právne služby, ktoré spočívajú najmä v zastupovaní klientov v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektami, v obhajobe v trestnom konaní, v poskytovaní právnych rád, v súdnom a mimosúdnom riešení sporov, v spisovaní listín o právnych úkonoch, v ďalších formách právneho poradenstva a právnej pomoci, v správe majetku klientov, ako aj v spracúvaní právnych rozborov.

Viac o poskytovaných službách sa môžete dočítať na tejto stránke v časti služby.

V neposlednom rade je výhodou využitia služieb advokáta aj jeho právna a disciplinárna zodpovednosť za správne poskytnutú právnu službu, ktorá je povinne poistená pre prípad spôsobenej škody.

Kontaktujte nás

TELEFÓN

JUDr. Ing. Dušan GRMAN +421 905 326278,
JUDr. Robert KESSLER +421 905 539474

E-MAIL

FAX

+421 33 2933374

ADRESA

EQUIDEM – advokátska kancelária, s.r.o. ,
Hornopotočná 1
budova „U kráľa Ľudovíta“
917 01 Trnava
Slovenská Republika

IČO: 36 869 031
DIČ: 2023074713
IČ DPH: SK 2023074713

Možnosť parkovania v podzemnej garáži priamo v budove sídla advokátskej kancelárie.

Cookies

Pre správnu funkčnosť stránky, používame nevyhnutné cookies súbory.

Taktiež používame dodatočné súbory cookies pre analytické účely, akceptovaním súhlasíte s ich používaním.